Huishoudelijk reglement

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging en met plezier naar training en wedstrijd gaat. Daarbij horen ook een aantal spelregels, die in onderstaand huishoudelijk reglement zijn weergegeven.