Handbal- en Technische Commissie

De HandbalCommissie (HC) bestaat uit:

Herald Hagedoorn

Kim Kamphuis

Merlin Klaassen

Marleen Koelen

Miranda Steenhagen

De handbalcommissie ondersteunt de teams door de beleid te maken, wedstrijden en trainingen te organiseren en de daarvoor benodigde middelen. Daarnaast is zij actief om hiervoor de financiële middelen beschikbaar te maken.

De HC vergadert minimaal 1x per 4 weken, soms digitaal en vaker in het clubhuis van Zenderen Vooruit of RKSV Bornerbroek.

Er zijn geen specifieke rollen of functies. Wel is er een verdeling van taken, waarbij altijd twee personen elkaar kunnen vervangen.

De Technische Commissie (TC) bestaat uit:

Leoniek Besselink

Nicole Kamphuis

Marleen Koelen

Manon Morshuis

Esther Nollen

Sheila de Reu

De technische commissie is eerste contactpersoon voor de teams, trainers en coaches. Zij is sturend en ondersteunend in de ontwikkeling van de teams, individuele speelsters en begeleiding.